Ana Sayfa Ekonomi-STK 10 Haziran 2019

ÖZEL İDARE “SOS” VERİYOR…

İlimiz Özel İdare bünyesinde makine araç parkında bulunan 180 araçtan %80 inin ekonomik ömrünü tamamladığı ve yapılan incelemede hiçbir aracın çalışmadığı vurgulandı. Makina araç parkının ömrünü doldurması nedeniyle hizmette aksamaların yaşandığı belirtiliyor
ÖZEL İDARE “SOS” VERİYOR…

İlimiz Özel idaresi bünyesinde bulunan makine araç gereçlerinin ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle hizmette aksamalar yaşandığı belirtildi. İl Daimi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonun hazırladığı çalışma raporun kurum bünyesinde makine parkında bulunan 180 aracın yüzde sekseninin ekonomik ömrünü tamamladığı ve araçların sık sık arıza vermesi nedeniyle hizmetlerde aksama yaşandığı ortaya çıktı. İl Daimi Meclisi Plan ve Bütçe Komisyon üyelerini hazırladığı raporda şu ifadelere yer verildi. “Komisyon inceleme Elazığ özel idaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanların araştırılarak verimliliğin arttırıla bilmesi için nelerin yapılabileceği konusuyla ilgili olarak mahallede yaptığı çalışmalar neticesinde Elazığ il özel idaresi makine ikmal ve  bakım onarım müdürlüğü envanterinde  kayıtlı bulunan makine parkı şu şekildedir; 9 adet binek otomobil, 21 adet pikap, 12 adet minibüs,  3 adet yarım otobüs, 26 adet damperli kamyon, 1 adet sondaj tecrübe kamyonu, 1 adet kamyon  üstü su tankeri ,2 adet kasalı kamyon, 2 adet kamyon üstü kaynak makinası, 1 adet vidanjör, 4 adet çöp toplama kamyonu, 1 adet lastik tekerlekli traktör ,8 adet dozer, 17 adet greyder, 5 adet lastik tekerlekli yükleyici ,5 adet kazıcı ve yükleyici, 6 adet ekspratör,1 adet mini ekspratör, 1 adet sondaj makinası , 5 adet tır çekici, 2 adet vinç, 1 adet seyyar komprasör, 5 adet silindir, 1 adet akaryakıt tankeri ,2 adet su tankeri, 1 adet asfalt süpürgesi, 1 adet seyyar tamir ve bakım aracı, 4 adet kar küreme makinası, 10 adet jeneratör olmak üzere toplam 180 araç makine parkında mevcuttur. Araç parkının yüzde sekseni ekonomik ömrünü tamamlamış ve yirmi yaşının üzerinde makinelerdir. Özellikle dozer ve greyderler eski olduğu için sık sık arza vermekte ve arızayla birlikte hizmet aksamaktadır. Öyle ki 2018 hizmet unsurları incelendiğinde araçların hiç çalışmadığı komisyonumuzca tespit edilmiştir” denildi. Raporda bu araçlar için harcanan bakım onarım ve yakıt giderleri olarak beş milyon beş yüz bin Tl lik bir harcamanın yapıldığı tespit edilerek, ”Makine yedek parça onarım giderleri toplam iki milyon dört yüz elli sekiz bin yedi yüz kırk beş nokta sıfır altı TL olduğu yakıt giderlerinin ise Bir milyon sekiz yüz yetmiş bin TL olduğu bununda parasal değeri yaklaşık olarak Beş milyon beş yüz bin Tl değerinde olduğu yakıt hesaplandığında İki yüz yirmi kişinin çalıştığı ve bir kişinin bürüt giderinin beş yüz iki bin tl olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Yorumlar

Elazığın Sesi