Ana Sayfa Siyaset 10 Nisan 2019

BEŞ YILLIK STRATEJİK PLANLA, RAPORLAR ARASINDA UYUM YOK

Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Behçet Susmaz 2018 yılı faaliyet raporunun Beş yıllık Stratejik planlarla uyum içerisinde olması gerektiğini ifade ederek hazırlanan faaliyet raporunun alel acele hazırlandığı dile getirdi
BEŞ YILLIK STRATEJİK PLANLA, RAPORLAR ARASINDA UYUM YOK

Elazığ Belediyesinin 2018 yılı faaliyet raporu hakkında görüşünü dile getiren MHP Meclis üyesi Susmaz konuşmasında görüş belirtmek istemediğini ancak raporu incelediğinde saçma sapan alel acele hazırlanan bir rapor olduğundan bulunmaması gereken bilgilerin rapora yansıtıldığını vurgulayarak konuşma yapma gerektiğini ifade etti. Susmaz konuşmasında “Geçmiş dönemle ilgili bir rapor olduğu için aslında konuşmakta istemiyordum. Raporu inceledim. Raporda çok saçma sapan Belediyemize yakışmayan alel acele hazırlanmış bir raporla karşılaştığım için söz almak ihtiyacı hissettim. Raporların muhataplarının aslında karşımızda olmasını çok isterdim. Ancak meclisin rapor hakkında bilgi sahibi olması bundan sonra aynı hataları tekerrür etmemesi bazı konuları özet olarak sizlere arz etmek istiyorum. Faaliyet raporları görüşülürken yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen raporu hazırlayan daire müdürlerinin veya vekillerinin bu toplantıda bulunmalarında fayda var. Önümüzdeki ve daha ileri ki yıllarda rapor hazırlanma sırasında aynı hataları yapmazlar. Belediyemiz ilk göreve başladıkları yıl bir beş yıllık plan hazırlanır. Beş yıllık planın hazırlanmasında bir takım paydaşlar bulunur görüşleri alınır. Beş yıllık strateji planı hem performans raporlarına hem de faaliyet raporlarına esas teşkil eder. Hazırlana plan ile performans raporlar arasında irtibat olması lazım. İnceledim, ancak plan ve performans raporları arasında Belediyenin 2015-2019 yılları hiçbir bir bağlantı göremedim. Raporda birkaç önemli maddeyi ifade etmek istiyorum. Birincisi Yağmur suyu şebekesi inşaatıdır. Planda beş yıl içerisinde yağmur suyu şebekesinin değiştirileceği ifade edilmektedir. Hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu yıl bitmesi gereken bu iş başlanmadı. Yağmur suyu şebekelerinin müstakil olması gerekir. Ancak kanalizasyon hattına bağlanmıştır. İkinci konu otogarın yeniden yapılmasıdır. Planda olmasına rağmen tadilat yapılmasına rağmen raporda yapılmış gösterilmiştir. Üçüncüsü kentsel dönüşümde raporda  birkaç mahalle gündeme alınmasına ve inşaatlarına başlatılmasına rağmen çalışma yapılmamıştır. Elazığ birinci derecede deprem bölgesi olmasına rağmen. Dördüncüsü 62.300 mt’lik  alanın şehir parkı olarak hizmete açılması planlanmış ,Valilikten Ormana kadar olan o bölge şehir parkı planlanmış, görüşmeler yapıldığı geri çekileceği açıklanmasına rağmen gerçekleştirilmemiştir. Beşincisi Harput Vadi park projesi hiçbir şey yok. Altıncısı Harput finiküle hattı projesi vardı. O da olmadı. Hamzabey içme suyu barajı inşaatı 2015 yılında bitirilip açılacaktı. Hangi aşamada planda ve raporda bilgi bile yok. Yedincisi Şorşor deresinin ıslahında eski Başkan basın toplantılarında hizmete açtık demesine rağmen açılamamıştır. Islah edilmesi için kanalizasyon bağlantılarının ayrı bir bağlantıları ile bağlanması gerekirken hiç birisi tasviye edilmedi. Faaliyet raporları yönetmeliğinin yedinci maddesinin ikinci fıkrasında şöyle ifade eder. İdarenin faaliyetleri ile ilgili olmayan hususlar faaliyet raporunda yer verilmez. Faaliyet raporunda belediyenin hizmet alanları ve hizmet işlerindeki konular yazılır. Faaliyet raporunu okuyun Belediyenin faaliyet alanı dışında birçok konu burada sanki faaliyet yapılmış gibi yazılmış. Bunların yazılması gülünç şeyler. Bakın Belediye Kanunu madde 16 Belediye Başkanı 5018 sayılı kanunun 41 maddesinin 4 üncü fıkrasında Stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri belirlenmiş performans ölçülerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile  meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarını açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ve belediye ortaklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere yer verilir” denilmektedir. Bakın Belediyenin borçları açıklanacak. Ancak belediyenin borcu hakkında bir bilgi yok. Sapmalar var mı yok. Bağlı kuruluş ve işletmeler hakkında bir bilgide yok. EBUAŞ diye bir işletme var. EBUAŞ Belediyenin sırtında sefa süren insanların ortak olarak bulundukları bir şirkettir. Belediye sermaye aktardı. EBUAŞIN Belediyeye ne faydası oldu. MHP olarak üç yıl EBUAŞIN borcu ile ilgili bilgi verilmedi. Bu raporda yasa belirteceksin demesine rağmen EBUAŞ denen bir şirketin varlığı yoktur”dedi. Susmaz, MHP grup olarak bu rapora olumsuz oy vereceklerini söyledi. Yapılan oylamada MHP ret İYİ Parti çekimse kaldı. Rapor AK Parti grubunun oyları ile kabul edildi.

Yorumlar

Elazığın Sesi