Ana Sayfa Ekonomi-STK, Gündem 9 Ağustos 2019

ASKON, KARARNAMEDEN ENDİŞELİ

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ın yürürlüğe konulması kararı iş dünyasında endişelere neden oluyor
ASKON, KARARNAMEDEN ENDİŞELİ

Resmi Gazetede 7 ağustos tarihinde yayınlanan 30855 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde  “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ın yürürlüğe konulması kararı iş dünyasında endişelere neden oldu. İlimize faaliyet gösteren STK Başkanları açıklamalar yaparak duyarlılıkları gösteriyorlar. Askon Elazığ Şubesi de bu konu da yazılı bir açıklama yaptı. Başkan Osman Özçelik; “Şehrin hakkını hukukunu korumak, şehrin gelişimine katkıda bulunmak, kamu-STK işbirliğini geliştirmek gibi görevlerimizin bilincinde olarak faaliyet göstermekteyiz. Hedefimiz daha yaşanabilir bir Elazığ oluşturmak, şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda gelişmesine katkıda bulunmaktır. Resmi Gazetede yayımlanan 7 Ağustos 2019 tarih, 30855 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde  “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ın yürürlüğe konulması ile;

  1. ve 2. Bölgede Tekstil ve Deri Sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarını 31.12.2020 tarihine kadar 3. kategoride desteklenen illere taşıyan yatırımcılar en az 100 kişi istihdam sağlanması koşulu ile sigorta primi işveren desteği stopaj desteğinden faydalanması hususu yürürlüğe girmiştir. Bu kararnameye göre ilimiz, Erzincan, Sivas ve Malatya illerinin bulunduğu kategoride yer almıştır. Bu kategoride yer alan ve teşvikten en az faydalanan ilimizin tekstil sektöründe gelişmesi imkânsız hale gelmiştir. Elazığ’ın çok büyük işletmelere sahip olan ve on binlerce kişi istihdam eden Malatya ile aynı kategoride yer alması akıllara zarar bir durumdur.  Bunun yanında, Kahramanmaraş, Erzurum, Ordu, Mardin, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi buradan adını sayamadığım birçok şehrin Elazığ’dan daha fazla desteklenmesi, sigorta primi işveren hissesi ve sigorta primi destekleri ile beraber gelir vergisi stopaj desteğinden daha fazla faydalanması sağlanmıştır. İlimizin ise bu desteklerden daha az oranda faydalanması tekstil sanayimizin gelişmesini imkânsız hale getirmektedir. Mevcut durumun devam etmesi halinde şehrimize yapılacak olan yatırımların başka illere kayması kaçınılmazdır.  Sayın Valimizin ve Sanayi Ticaret Odamızın çabaları ile şehrimize tekstil alanında yatırım yapan firmaların getirilme çabaları hepimizi umutlandırmışken, çıkan kararname ile bu şehrin umutları boşa çıkarılmıştır. Önceki dönemlerde, 4. Bölge Teşviklerinden yararlanan ilimizin bir türlü 6. Bölge Teşvik kategorisine dâhil edilmemesi hususunda yaşadığımız travmaları tekrar yaşamak istemiyoruz. Askon Elazığ Şubesi  olarak; siyasilerimizin, idarî ve mülkî amirlerimizin ve sektör temsilcilerimizin bu hususu üst perdeden seslendirip, yapılan haksızlığın düzeltilmesi için gayret göstermesini bekliyoruz. Elazığ’ımızın, özellikle Ağrı, Van, Siirt, Diyarbakır, Urfa ve Batman’ın içinde bulunduğu yatırım teşvik kategorisine alınmasını ve tekstil sanayimizin gelişmesi için destek sağlanmasını istiyoruz”dedi

Yorumlar

Elazığın Sesi