Ana Sayfa Siyaset 12 Kasım 2017

SKANDAL KARAR…!

Elazığ Belediyesi Ak Partili Meclis üyeleri Ekim ayı içerisinde sessiz sedasız İmar Revizyon Planında değişiklik kararını onaylayarak bir skandala imza attı.
SKANDAL KARAR…!

Elazığ Belediyesi Ak Partili Meclis üyeleri Ekim ayı içerisinde sessiz sedasız İmar Revizyon Planında değişiklik kararını onaylayarak bir skandala imza attı. Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis üyeleri köfteciler sokağında yapılan bir inşaatın İmar Revizyonu planına aykırı yapıldığı yönünde bir iddia gündeme getirmiş ve inşaatın durdurulmasını yönünde itirazda bulunduğunu dile getirmişti. MHP’li Belediye Meclis üyelerinin burada yapılan inşaatın İmar Revizyon Planına uygun olmadığını iddia ettiği konu Ekim ayı Meclis toplantısında gündeme alındı.  Ak Parti Meclis üyelerinin İmar Planındaki Usulsüzlüğünü üzerini örtmek için daha önceki İmar Revizyon Planında Revizyon İlave İmar Notlarının 44. maddesinin son bendinde ‘Planda B kodu verilen veya kod verilmeyen TİCK1 alanlarında ifraz şartları uygulanmaz’ denilen maddeyi Ak PArti Meclis üyeleri oy çokluğu ile “TİCK1 alanlarında Minimum İfraz-Parsel şartı uygulanmaz şeklinde düzenlenmesi” olarak değiştirdi. Bu değişikliğin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün verdiği Raporu da baypas etmeyi amaçladığı ancak karara MHP’ li Belediye Meclis üyelerinin itiraz ettiği öğrenildi. Ak Partili Meclis üyelerinin bu kararının alınmasında İmar Usulsüzlüğü iddialarının üzerinin örtülmeye çalışıldığı olarak değerlendirildi

MHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ NE DEMİŞTİ…

MHP’li Meclis üyelerinden Osman Dilek geçtiğimiz aylarda İmar Usulsüzlüğü konusunda çarpıcı iddialar dile getirmiş 16 Ocak 2017 tarihli gazetemizde yer alan haberde bu iddiaları kamuoyu ile paylaşmıştık. Dilek, imar çalışmalarında Köfteciler Sokağı’nın Şehit İlhanlar Caddesi’ne bakan yüzünün kodlandırılmadığını, bu alanda takdirin Elazığ Belediyesi’ne bırakıldığını ve Belediyenin o bölgedeki imar çapını kişiye özel ve yasaları tanımayacak şekilde düzenlediğini iddia etmişti. Dilek, alınan kararlarda doğabilecek itirazlardan ötürü 45 günlük askı süresinin olması gerektiğini ancak bu süre beklenilmeden adı zikredilen bölgede inşaat çalışmalarının başladığını da ileri sürmüştü. Sürece itirazların gelmesinin ardından Belediyenin geriye yönelik yazı yayımlayarak, imar çapının geçersiz olduğunu duyurmasıyla skandal bir olaya imza atıldığını iddia ederek, yargı yolunun önünün de kesildiğini ileri sürmüştü.  Dilek, bu konuda Belediye Meclisinde itirazlarını da dile getirdiklerini ifade ederek, “İstişare kabiliyetinden yoksun, yasa ve kural tanımayan, halk rızasını gözetmeyen, kişi çıkarlarını bölge menfaatinin üstüne koyan, ‘Biz yaptık en iyisi budur’ mantığıyla faaliyet sürdüren kurumda geliştirdiğimiz refleksin doğal olarak bir karşılığını bulamadık.” diyerek eleştirilerde bulunmuştu. İmar planı üzerinde akla hayale gelmeyecek oyunların oynandığını ileri süren Dilek, birilerini zengin etmek için, bahsedilen bölgede Elazığ’ı yüz yıl sıkıntıya sokacak kararların altına imza atıldığını vurgulamıştı.

İŞTE O RAPOR…

MHP’li meclis üyeleri Köfteciler Sokağı’nın Şehit İlhanlar Caddesi’ne bakan yüzündeki inşaatın imar revizyon planına uygun olmadığını iddia etmiş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de oluşturan bir komisyon kurarak yaptığı inceleme sonucunda bahse konu olan inşaatın “Revizyon İlave İmar Notlarının 44. maddesinin son bendinde ‘Planda B kodu verilen veya kod verilmeyen TİCK1 alanlarında ifraz şartları uygulanamayacağını ifade ederek Yapılan inceleme sonucunda 44. maddenin son bendinin B kodu verilen veya kod verilmeyen TİCK1 alanlarının ifraz sonucunda oluşacak parseller için geçerli olacağı, ana parsel için geçerli olmayacağı anlaşılmaktadır. İnceleme sonucunda parsele bu şartı sağlamadığı halde ilgili idare tarafından Elazığ (Merkez)Revizyon İlave İmar Planı Notlarının 44.maddesinde bulunan minimum parsel şartını sağlıyormuş gibi imar çapı verildiği tespit edilmiş, bu nedenle idarenin kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.” şeklinde bir rapor hazırlamıştı. Bu raporu verenler hakkında Mahalli İdareleri İl Müdürlüğüne bulunarak soruşturma açılmasını istemişti.

  1 MİLYONUN KARŞILIĞI MI? DİYE SORULMUŞTU

MHP’li Meclis üyelerinin itirazı sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de oluşturan komisyon yaptığı inceleme sonucunda bahse konu olan inşaatın “Revizyon İlave İmar Notlarının 44. maddesinin son bendinde ‘Planda B kodu verilen veya kod verilmeyen TİCK1 alanlarında ifraz şartları uygulanamayacağını ifade ederek Yapılan inceleme sonucunda 44. maddenin son bendinin B kodu verilen veya kod verilmeyen TİCK1 alanlarının ifraz sonucunda oluşacak parseller için geçerli olacağı, ana parsel için geçerli olmayacağı anlaşılmaktadır. İnceleme sonucunda parsele bu şartı sağlamadığı halde ilgili idare tarafından Elazığ (Merkez)Revizyon İlave İmar Planı Notlarının 44.maddesinde bulunan minimum parsel şartını sağlıyormuş gibi imar çapı verildiği tespit edilmiş, bu nedenle idarenin kusurlu olduğu anlaşılmaktadır.” denilerek MHP’li Meclis üyelerinin iddiasını da doğrulamış oldu. Şimdi sormak gerekir. Bu rapor doğrultusunda inşaatın Elazığ Belediyesi tarafından durdurulması gerekirken neden inşaatın yapılmasına göz yumulmaktadır? İnşaat sahibinin 1milyona yakın bir bağışta bulunduğu iddiaları doğru mudur? İnşaatın devam ettirilmesi bu bağışla alakası var mıdır? Sorularına Elazığ Belediyesinin sessiz kaldığı görülmüştü.

 VALİLİK SORUŞTURMAYI 6 AY DA SONUÇLANDIRMADI? 

MHP’li Meclis üyelerinin itirazı sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de oluşturan komisyon yaptığı inceleme sonucunda bahse konu olan inşaatın “Revizyon İlave İmar Notlarının 44. maddesinin son bendinde ‘Planda B kodu verilen veya kod verilmeyen TİCK1 alanlarında ifraz şartları uygulanamayacağını ifade ederek Yapılan inceleme sonucunda 44. maddenin son bendinin B kodu verilen veya kod verilmeyen TİCK1 alanlarının ifraz sonucunda oluşacak parseller için geçerli olacağı, ana parsel için geçerli olmayacağı anlaşılmaktadır raporundan sonra Elazığ Valiliğine 27 Mart 2017 tarihinde başlatılmasını istediği soruşturmada herhangi bir ilerlemenin yapılmaması dikkat çekti. Soruşturmanın sonuçlanmaması, olayın Valilikte mi? soruşturmayı engelliyor ? sorusunu gündeme getirdi.

USULSÜZLÜĞÜ ÖRTMEK İSTİYORLAR

MHP’li Meclis üyelerinin itirazı sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de oluşturan komisyon yaptığı inceleme sonucunda bahse konu olan inşaatın “Revizyon İlave İmar Notlarının 44. maddesinin son bendinde ‘Planda B kodu verilen veya kod verilmeyen TİCK1 alanlarında ifraz şartları uygulanamayacağını ifade ederek Yapılan inceleme sonucunda 44. maddenin son bendinin B kodu verilen veya kod verilmeyen TİCK1 alanlarının ifraz sonucunda oluşacak parseller için geçerli olacağı, ana parsel için geçerli olmayacağı anlaşılmaktadır denilmesine rağmen gündeme taşınan haberlerden sonra Elazığ Belediyesinin neden sessiz kaldığı belli oldu. Elazığ Belediyesi bu usulsüzlüğün üzerine ve raporu veren personelin soruşturmasını önlemek amacıyla Ekim ayı Meclis kararında İmar Revizyon Planında bir değişiklik kararı aldı. Bu kararda şu hususlara dikkat çekilmesi manidar bulundu.. Ekim ayı Meclis toplantısında alınan kararda “Ancak söz konusu plan notlarının 44 maddesinde belirtilen 8 bendinin; plan B kodu verilen veya kod verilmeyen TİCK1 alanlarında Minimum ifraz-Parsel şartları uygulanmaz” şeklinde ibarenin Planda B kodu verilen veya verilmeyen TİCK1 alanlarında Minimum İfraz-Parsel şartı uygulanmaz şeklinde düzenlenmesine oy birliği ile karar vermesi soruşturmaların ve usulsüzlüğün önüne geçilmesi planlandığı şeklinde değerlendirildi. Elazığ Belediyesinin bu girişimine karşılık MHP‘li Meclis üyelerinin itiraz edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili haberi “SESSİZLİĞİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI” HABERİ OLARAK GÜNDEME GELMİŞTİ

EKİM AYI MECLİS KARARI

Yorumlar

Elazığın Sesi