Ana Sayfa Sağlık - Yaşam 5 Aralık 2018

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MORAL VE MOTİVASYONU KAYBEDİLMİŞTİR”

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Sağlık Çalışanları ile ilgili yaşanan sıkıntılar had safhaya ulaştı. Sendikaları sorunları gündeme taşıyarak çözüm ararken Hastane yönetiminin bu konudaki yaklaşımları tepkilerin daha da artmasına neden oluyor
“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MORAL VE MOTİVASYONU KAYBEDİLMİŞTİR”

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde Sağlık Çalışanları ile ilgili yaşanan sıkıntılar had safhaya ulaştı. Sendikaları sorunları gündeme taşıyarak çözüm ararken Hastane yönetiminin bu konudaki yaklaşımları tepkilerin daha da artmasına neden oluyor.  Türk Sağlık-Sen Elazığ Şube Başkanı Reşit Kılıç, “Karşı karşıya bulunduğumuz adil olmayan ücret politikası nedeniyle tüm moral ve motivasyonumuzu kaybetmiş bulunmaktayız” dedi .

Türk Sağlık-Sen Elazığ Şube Başkanı Reşit Kılıç Elazığ Fethi Sekin Şehir hastanesi önünde sendika üyeleri ve uzman doktor, sağlık çalışanları ile birlikte bir basın açıklaması yaptı.

“HİZMET VERME ŞEVKİMİZİ NEGATİF  YÖNDE ETKİLENİYOR”

Kılıç, yaptığı açıklamada; “Uzman hekimler olarak bu yapı içerisinde Elazığlı hemşerilerimize kaliteli hizmet sunmanın aslı görevimiz olduğunu bilincindeyiz. Şimdiye kadar Elazığlıların dertlerine derman bulmaya çalışmak tek amacımızdır. Ancak karşı karşıya bulunduğumuz adil olmayan ücret politikası nedeniyle tüm moral ve motivasyonumuzu kaybetmiş bulunmaktayız. Hizmet verme şevkimizi negatif  yönde etkileyen bu tablo ister istemez hastalarımıza da olumsuz yansımaktadır” şeklinde konuştu.

“TÜM UZMAN HEKİMLERİMİZİN SÖZLEŞMELİ KADROYA ALINSIN”

Hastanede mevcut uzman  hekimlerin yaklaşık beşte biri sözleşmeli geriye kalan büyük bölümü normal kadrolu olarak çalışmakta olduğunu belirten Kılıç, “Sözleşmeli olan hekim arkadaşlarımız normal kadroda olan hekimlerken iki kat fazla maaş almaktadır. Bu ücret dengesizliği ve adaletsizlik biz uzman  hekimleri rencide etmekte ,çalışma şevkimizi ve iş barışını olumsuz etkilemektedir.  Bu adalet ve hakkaniyetten uzak uygulamanın bir an önce düzeltilmesi elzemdir. Anayasanın eşit işe eşit ücret ilkesine de aykırı bir uygulamadır. Talebimiz uygulamanın var olduğu diğer illerdeki gibi tüm uzman hekimlerimizin sözleşmeli kadroya alınmasıdır” dedi.

“ELAZIĞ ŞEHİR HASTANESİ BUNDAN NEDEN MAHRUM BIRAKILMIŞTIR”

Kılıç, konuşmasının devamında ; “Hiçbir fedakarlıktan kaçmadan insanlarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğimizden kuşkunuz olmasın. Gelişmenin illerimizde uzman hekimlere verilen bu kadroların Elazığ Fethi Sekin Şehir hastanesine de tahsisi edilmesini bekliyoruz .Komşu illerimiz Diyarbakır, Tunceli ,Bingöl ,Adıyaman ve Yozgat şehir hastanelerine bu kadrolar  verilmiş iken Elazığ şehir hastanesi bundan neden mahrum bırakılmıştır. Tüm yetkilerden fiziki olarak süper bir kompleks olan şehir hastanemizin hizmet kalitesinin artması ve uzman hekim arkadaşlarımızın başka arayışlara mecbur bırakılması, Elazığlı hemşerilerim izinde mağdur olmamaları için bu problemin bir an evvel çözülmesini talep ediyoruz. Bir ülkenin geleceği sağlıklı nesillerle yükselir ve garanti altına alınır. Bu da huzurlu çalışma ortamı ve adil ücret dağılımı ile olur” dedi.

Yorumlar

Elazığın Sesi