Ana Sayfa Ekonomi-STK 5 Mart 2018

PROJE ÖNERİSİ DİKKATE ALINIR MI?

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban; Milli Savunma Bakanlığına 55 proje önerisinde bulundu. 6-7 Mart 2018 tarihlerinde Elazığ’da yapılacak olan ‘İkinci Milli Savunma Sanayi ve Alt Sistemler Teknolojileri Zirvesi’ öncesi Milli Savunma Bakanlığı’na daha önce sunulan 55 projeyi yeniden hatırlattıklarını vurguladı.
PROJE ÖNERİSİ DİKKATE ALINIR MI?

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban; Milli Savunma Bakanlığına 55 proje önerisinde bulundu. Daha önce de bu konu da dosya sunduklarını ifade eden Çoban, 55 projelik önerisini şöyle sıraladı. 6-7 Mart 2018 tarihlerinde Elazığ’da yapılacak olan ‘İkinci Milli Savunma Sanayi ve Alt Sistemler Teknolojileri Zirvesi’ öncesi Milli Savunma Bakanlığı’na daha önce sunulan 55 projeyi yeniden hatırlattıklarını vurguladı.

Elazığ Milli Savunma Bakanlığında Önemli Avantaja Sahip…

Çoban konu hakkında yaptığı değerlendirmede, Elazığ’ın Milli Savunma Bakanlığında tarihte görülmemiş derecede en üst düzeyde temsil edildiğini belirterek, “Sayın Şuay Albay Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Bakanlık Müsteşarı ve Genel Müdür ile çok sayıda üst düzey yönetici halen Milli Savunma Bakanlığında görev yapmakta ve Elazığ tarihte hiçbir dönemde bu kadar güçlü bir şekilde bir bakanlıkta yer almamıştır. İlimizin bu avantajı iyi değerlendirmesi ve Milli Savunma Bakanlığının gerek yeniden yapılandırılması gerekse yerli ve milli üretime geçme sürecindeki hedeflerine uygun şekilde yatırım programlarında yer alması sağlanmalıdır” dedi.

Milli Savunma Üniversitesini Kaçırdık Hiç Değilse Fakülteler Kurulsun…

Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Bilal Çoban, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ilk kez kendileri tarafından Milli Savunma Üniversitesi önerisi getirildiğini ancak Elazığ’ın bunu kaçırdığını belirterek, hiç değilse ilimizde ilgili üniversiteye bağlı fakülteler kurulmasını talep etti.

Çoban değerlendirmesinde; “25 Şubat 2016 tarihinde, ‘MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YATIRIM VE PROJE BEKLENTİLERİ – ELAZIĞ DOSYASI’ adlı bir çalışma yapmış ve basın yayın kurumları aracılığı ile kamuoyunu bilgilendirmiştik.

Proje Beklentileri Elazığ Dosyasını, Milli Savunma Bakan yardımcısı olan Sayın Şuay Alpay başta olmak üzere, Milli Savunma Bakanı’na, MSB Müsteşarına, Elazığ Milletvekillerine ve Elazığ Proje İzleme ve Takip Merkezine birer nüsha halinde göndermiştik.

Proje Dosyasında 5 ana başlık belirlenmiş ve ayrıntılı bir dosya çalışması yapılmıştı

 1. Harput ve Elazığ’ın Milli Savunmada Tarihi Süreci,
 2. Harput’un Tarih İçindeki Savunma Güvenlik ve Askeri Yönden Önemi,
 3. Neden Elazığ, Neden Harput, Neden Elazığ’a Yatırım Yapılmalı Sorusun İrdelenmesi,
 4. Milli Savunma Bakanlığının Kurumsal Yapılanması.
 5. Milli Savunma Bakanlığından Yatırım ve Proje Beklentilerimiz.

Milli Savunma Bakanlığının görev ve yetki alanları içinde yapabileceklerini ve ELAZIĞ’a yapılabilecekleri toplam 55 PROJE TALEBİ somutlaştırılarak, Milli Savunma Bakanlığından isteklerimizi ifade etmeye çalışmıştık.

Milli Savunma Bakanlığından Yatırım ve Proje Beklentilerimiz başlığının 13 numaralı Proje yatırım talebinde ise ELAZIĞ’A ASKERİ BİR ÜNİVERSİTE KURULMASINI istemiştik.

Bu talepleri şu şekilde ifade etmiştik.

“Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, TSK, YÖK, Milli Eğitim Bakanlığı ile TSK Güçlendirme Vakfının ortaklaşa kuracağı ASKERİ VAKIF ÜNİVERSİTESİ veya HARPUT YAKUP ŞEVKİ PAŞA ASKERİ ÜNİVERSİTESİNİN kurulması,

Bu Üniversite; alanında ilk olacağı gibi, Ülkemizin Güvenliği, Geleceği, Eğitimli Askeri Personel İhtiyacını karşılayacak ve ASKERİ ÜNİVERSİTENİN İlimize yapılacak olması ile de ÖLMEZ BİR ESER HALİNE GELECEKTİR.

Bu Üniversite de;

 1. Askeri Tıp Fakültesi ve ASKERİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ,
 2. Askeri Tıp İlimleri Fakültesi (Radyoloji, Biyoloji, Gen, Hemşirelik, Teknisyenlik, Labaratuvar, Onkoloji, Ortopedi, Organ Nakli gibi bölümler)
 3. Askeri Mühendislik Fakültesi (Köprü, İnşaat, Yapı, Su, vb)
 4. Askeri Makine Fakültesi (Tank, top, Kamyon vb gibi üretime yönelik bölümler )
 5. Askeri Elektronik (Bilişim, Yazılım, Megatronik, vb)
 6. Askeri İktisadi İdari Bilimler (Askeri Birliklerin ve veya Tesislerin yönetilmesinde ÜST DÜZEY YÖNETİCİ yetiştirecek Bölümler)
 7. Askeri Telekomünikasyon ve Haberleşme Bölümü (Telekom, Haberleşme, İstihbarat vb)
 8. Hava Bilimleri Fakültesi (Uçak, Helikopter, İnansız Hava Aracı, Uzay vb)
 9. Askeri Spor Bilimleri Fakültesi (başta ata sporlarımız olmak üzere, Modern Sporlar ve Spor Fakültesi)
 10. Askeri Eğitim Fakültesi (başta pozitif ilimler olmak üzere, tüm bilimler)
 11. Askeri Filoloji Fakültesi (İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Arapça, Çince, Rusça, Farsça, Ermenice vb)
 12. Askeri Hukuk ve Hukuk Bilimleri Fakültesi,
 13. Ve İhtiyaca göre açılacak yeni bölüm ve Fakülteler.”

Bu ve benzer talepleri içeren Dosyamızı ilgili bütün kurullara iletmemize rağmen, Milli Savunma Bakanlığından herhangi bir geri dönüşüm olmamıştı.

15 Temmuz günü ülkemizi haince ve alçakça yok etmeye yönelik kalkışma girişimi ile birlikte, Hükümetimiz Milli Savunma Alanında yeni yapılanmaya gitmiş ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi açıklaması ile Askeri bir Üniversitenin kurulacağını öğrenmiştik.

Dünyada benzeri olmayan ve alanında ilk olacak bu talebi 5 AY ÖNCE İLK DİLLENDİREN İL OLARAK, Askeri ve Milli Savunma Üniversitesinin ilimizde kurulması talebini yineliyoruz ve kurulması kararlaştırılan bu Üniversitenin ilimize açılmasını talep ediyoruz.

Bu konuda başta Milli Savunma Bakan Yardımcımız olmak üzere, İlimiz Milletvekillerini, Bürokratları, Sivil Toplum Kuruluşlarını, Yazılı ve Görsel Basın Yayın kuruluşlarını ve Elazığ Kamuoyunu birlikte hareket etmeye ve kurulacak Üniversiteyi 5 ay önce talep eden ilk il olarak Elazığ’a açılması için lobi çalışması yapmaya davet ediyoruz.

Ayrıca yeni yapılanma içerisinde atılacak adımlar çerçevesinde, ELAZIĞ’a yapılabilecek toplam 55 PROJE TALEBİ İLE istekte bulunduğumuz ve Milli Savunma Bakanlığına ilettiğimiz Dosyadaki yatırımların bir kısmının Elazığ’a kaydırılmasını talep ediyoruz.

Takdir Devletimizin, Bakanlığımızın, Genel Kurmay Başkanlığımızın ve Cumhurbaşkanlığımızındır. Saygılarımızla kamuoyuna arz ederiz” dedi.

Yorumlar

Elazığın Sesi