Ana Sayfa Sağlık - Yaşam 24 Ekim 2017

İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞTIRILMIŞ

Elazığ Belediyesinin, bünyesinde bulundurduğu işçilerin yüzde 75’ini fazla çalıştırdığı ortaya çıktı. Sayıştay tarafından yapılan denetimlerde bir işçiye bir yılda en fazla 270 saat fazla mesai yaptırması gereken Belediyenin, bazı işçilere 719 saat fazla mesai yaptırdığı belirlendi. Raporda bu işçilerin sınırın çok üzerinde çalıştırıldığı tespitine de yer verildi.
İŞÇİLER FAZLA ÇALIŞTIRILMIŞ

Elazığ Belediyesi 2016 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ilginç gerçekleri ortaya koydu. Çeşitli başlıklar altında yayımlanan raporun dikkat çeken noktalarından biri de Belediye tarafından işçilere yaptırılan fazla mesailer. Raporda, Elazığ Belediyesinin 2016 yılı içinde bazı işçilere 719 saat gibi 4784 Sayılı İş Kanunu’nda belirlenen sınırın çok üstünde fazla mesai yaptırdığı ifade edildi. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre bir işçinin 270 saatten fazla çalıştırılamayacağı hatırlatılan raporda, Elazığ Belediyesinin ise bünyesinde bulundurduğu işçilerin yüzde 75’ini fazla çalıştırdığına değinildi. Raporda, Belediyenin işçilere ortalama 353 saat fazla mesai yaptırdığı kaydedilirken, bazı işçilere ise 719 saat gibi sınırın neredeyse 3 katı fazla mesai yaptırıldığı belirtildi. Raporda şu tespitlere yer verildi: “4857 sayılı İş Kanunun 41 inci maddesinde 1 inci fıkrasında, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabileceği, fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalar olduğu, anılan maddenin 7 nci fıkrasında fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerektiği, 8 inci fıkrasında ise fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı hükümlerine yer verilmiştir. Aşağıdaki tabloda, Elazığ Belediyesi bünyesinde 4857 sayılı İş Kanuna tabi kadrolu işçilerin 2012-2016 yıllarını kapsayan fazla çalışma bilgileri sunulmuştur. Tabloda görüldüğü üzere 2012-2016 yıllarında işçilere ortalama yıllık 270 saatten fazla mesainin üstünde fazla çalışma yaptırıldığı, 2016 yılında ortalama işçi başına 353 saat fazla çalışma yaptırıldığı, 2016 yılında toplam işçinin yüzde 75 nin 270 saatten fazla çalışma yaptırıldığı, aynı yıl içinde yine bir işçiye 719 saat gibi 4784 sayılı İş Kanunun da belirlenen sınırın çok üstünde fazla çalışma yaptırıldığı görülmektedir.”

BELEDİYE YANLIŞINI KABUL ETTİ

Raporda Belediyenin savunmasına da yer verildi. Savunmasında işçilere bu kadar fazla mesai yaptırılmasının yanlış olduğunu kabul eden Belediye, bu yanlışın geçmişten gelen alışkanlıklardan ve bilgi yetersizliğinden kaynaklandığını belirtti.

KAYNAK: FIRAT GAZETESİ

Yorumlar

Elazığın Sesi