Ana Sayfa Ekonomi-STK 29 Mart 2018

“ETSO TOPLANTI BİLE YAPAMAMAKTADIR”

Nisan ayının ilk günü gerçekleşecek ETSO seçimleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. ETSO Başkan Adayı Asilhan Arslan, ETSO yönetimi ile ilgi önemli değerlendirmelerde bulunarak mevcut ETSO yönetiminin yaklaşık iki yıla yakındır toplantı bile yapamadığını ifade etti.
“ETSO TOPLANTI BİLE YAPAMAMAKTADIR”

Nisan ayının ilk günü gerçekleşecek ETSO seçimleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. ETSO Başkan Adayı Asilhan Arslan, ETSO yönetimi  ile ilgi önemli değerlendirmelerde bulunarak mevcut ETSO yönetiminin yaklaşık iki yıla yakındır toplantı bile yapamadığını ifade etti. Arslan, 1 Nisan sonrasında gerçekleştirecekleri ve Elazığ’ın ihtiyacı olan projeleri de açıkladı. Elazığ’ı marka kent yapma konusunda kararlı olan Arslan gerçekleştirecekleri projelerle Elazığ’ın istihdamına çok ciddi katkı sunacakları gibi ETSO’ yu ekonomik politika belirleyen bir yapıya kavuşturacaklarını kaydetti. İşte Arslan’ın toplantı bile yapamayan, proje üretme noktasında başarısız olan mevcut ETSO ve gerçekleştirecekleri projeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmenin detayları…

 “GELİŞMENİN VE İYİLEŞMENİN BAŞINDA İLLERİN TİCARET VE SANAYİ ODALARININ OLDUĞU MUHAKKAK BİR GERÇEKTİR.”

 Elazığ’ın bölgesindeki illerden geri kaldığını ifade eden Arslan bölgemizde gelişme gösteren illerin bu gelişmeyi ticaret ve sanayi odaları sayesinde kazandığını belirtti. Arslan  “İlimiz yıllardır kendi bölgesinde eşit kategoride olduğu  diğer illere göre ekonomik kalkınmışlık ve gelişmede sürekli geri kalmıştır. Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Adıyaman, gibi komşu illerimiz hızla  büyürken Elazığ istihdam, ticaret hacmi ve ihracat parametrelerinde geri kalmıştır. Bölgemizdeki iller üretim, sanayi büyüme hızı  kazanırken ticarette de büyümüş buna bağlı olarak istihdamlarını da artmıştırlar. Bu şehirlerde kalkınmışlık ile refah düzeyi oldukça üst seviyeleri çıkmıştır. Bu çerçevedeki büyümenin, gelişmenin ve iyileşmenin temel dinamiklerinin başında bu illerin ticaret ve sanayi odalarının olduğu muhakkak bir gerçektir. İlimiz 2004 -2014 yılları arasında Türkiye genelinde ancak 36. sıraya yükselmiştir. Hâlbuki aynı kategoride olduğumuz illerde büyüme rakamları  çok daha hızlı ve pozitiftir. Ne yazık ki Elazığ TSO tarafından resmi ve güncel verilere dayalı olarak ilimizin sektörlere göre son ekonomik durumunu üretim, istihdam, ihracat ve ithalat verilerini gösteren  herhangi bir rapor, bilgi ve analiz bulunmamaktadır. ”dedi.

“ELAZIĞ TSO’YA PROFESYONEL, GÜÇLÜ VE DONANIMLI KADRO İLE ADAYIZ”

Yönetim kadrolarının Elazığ’ın en saygın isimlerinden oluştuğunu belirten Arslan, “Elazığ TSO yönetimi için destek istediğimiz yönetim kadromuz son derece profesyonel, güçlü, iş ve ticaret dünyasının yerli, milli ve saygın isimleridir. Her meslek grubunda aday olan bütün ekip arkadaşlarımızın toplamda Elazığ’da on binlerce kişiyi istihdam etmekte eğitimli, tecrübeli, donanımlı, üretim ile ticari alanda son derece sabırlı, başarılı ve işlerinde istikrarlı insanlardan oluştuğu ilimizdeki tüm çevrelerin malumudur. Ekip olarak temel  anlayışınız ve hedefimiz  Elazığ’ı kalkındırmak, üretimi ve ticareti arttırmak, ekonomisini büyütmek, ilimizi Türkiye’de layık olduğu yere taşıyarak doğup büyüdüğümüz topraklara yani memleketimize hizmet etmektir.” ifadelerini kullandı.

 “ETSO AMACINA UYGUN BİR ŞEKİLDE TOPLANTI YAPAMAMAKTA VE ÜYELERİMİZ LEHİNE KARAR ALAMAMAKTADIR.”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetilemediğini vurgulayan Arslan, “Mevcut halliye odamız daha kendi içinde yaklaşık 2 yıldır meclis toplantıları bile yapamaz duruma gelmiştir. Üzülerek ifade etmek gerekirse mevcut ETSO yönetimi ve meclisi yaklaşık 2 yıldır amacına uygun bir şekilde toplantı bile yapamamakta ve üyelerimiz lehine karar alamamaktadır. Seçilmemiz durumunda meslek grupları ile meclis toplantıları düzenli yapılacak, üyelerin problemleri ile genel ekonomik beklentileri için daha etkin, güncel ve bağlayıcı kararlar alınarak ETSO kuruluş amacına uygun bir oda hüviyetine kavuşacaktır. Elazığ TSO’ ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimizdeki siyasal, ekonomik ve sosyal olağanüstü değişimlerin muhtemel sonuçlarından olumsuz etkilenmemesi için kendi içinde dengelerini oturtmuş, profesyonel işbirliğini güçlendirmiş, ekonomik olarak da güçlü bir yapıya dönüştürülecektir.  ETSO sadece aidat toplayan ve para ile faaliyet belgesi veren diğer konularda işlevsiz durumda olan bir kuruluş olma vasfından çıkarılacaktır. “ dedi

“ELAZIĞ TSO’NIN WEB SİTESİ KURUMSAL KİMLİĞİNE YAKIŞIR OLMALIDIR”

 Elazığ TSO’nın üyelerinin birçok konuda faydalanamadığı mevcut internet sitesi, daha modern, işlevsel ve gelişmiş bir hale dönüştürülecektir. Bu sitede uzun zamandır olmayan ticari ve resmi bilgiler sektörel olarak güncel şekilde toparlanıp paylaşılacaktır. Hem iş yürütülecek hem de bunlara ilişkin bilgiler doğru, gerçek ve şeffaf bir şekilde üyelerimize sunulacaktır. Yapılan çalışmalara ilişkin, bütün bilgiler odanın web sayfasında olduğu gibi paylaşılacaktır. Üretime ve ticarete dayalı bütün bilgiler, sektörel analizler, istatistiki rakamlar ilimizdeki kamu kuruluşları, mesleki sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kurumların da desteği ile toparlanacak ve üyelerle güncel olarak paylaşılacaktır.  Üyelerin sorunları, beklenti ve talepleri ile önerilerinin alınması konusunda etkin bir sistem kurulacak. Elektronik ortam yada acil durumlarda birebir ziyaret yöntemi kullanılacaktır. Alınan kararlar ve sonuçları uygulama detayları açık, şeffaf ve doğru şekilde paylaşılacaktır.

 “ELAZIĞ TSO, ETKİN EKONOMİK VE TİCARİ POLİTİKALAR BELİRLEYECEK HALE GETİRİLECEKTİR”

 ETSO’yu ekonomik politikalar üreten bir yapıya kavuşturacaklarını belirten Arslan, “Elazığ TSO bünyesinde yapılan  resmi işlemler ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda çok hızlı ve etkin şekilde yürütülecektir. Üyelerden aldığımız güç ve destekle Elazığ TSO’yu yönetirken, projelerimizi ve tüm faaliyetlerimizi gerçek ve reel sonuçlarıyla teknolojinin sağladığı tüm imkanlar kullanılarak yazılı ve görüntülü medya ile elektronik iletişim kanalları ile sürekli çıkaracağımız Elazığ TSO bülteni ile de bütün üyelerimize, yerel yönetimlere, mesleki tabanlı sivil toplum kuruluşlarına, hatta diğer ilgili kurum ve kuruluşlara, bölgemizdeki diğer odalara ve iş dünyasına duyuracağız.  Elazığ TSO, ilimizde ve bölgemizde etkin ekonomik ve ticari politikalar belirleyecek hale getirilecektir.  ETSO’nun bölgesel ve sektörel sorunlara ilişkin danışma ve  çözüm meclisi olması sağlanacaktır. Tıpkı büyüyen illerin ticaret ve sanayi odalarında olduğu gibi  Elazığ TSO’ da üçer yıllık sektörel stratejik hedeflerine ilişkin planlar yapılacak. Bu hedeflere ulaşılması konusunda raporlar düzenlenerek, profesyonel analiz yöntemleri ile yeni tedbirler alınacaktır” ifadelerini kullandı

“İLİMİZİN KAMU GÜCÜ VE İMKÂNLARI HEMŞERİLERİMİZİN İSTİFADE EDECEĞİ SEVİYEYE GETİRİLECEKTİR”

 Elazığ’ı her alanda kalkındıracaklarını vurgulayan Arslan kalkınmanın önündeki bütün engelleri kaldıracaklarını ifade etti. Arslan, “İlimizin her alanda kalkınması adına esnaf, üretici ve tüccarların önündeki engellerin kaldırılması, birçok konuda ilgili kamu kuruluşlarının desteğinin alınması, işbirliğinin güçlenmesi, bilgi alışverişinin artırılması ve kamu imkânlarından üretici ve tüccarlarımızın  faydalanması adına; mülki ve idari amirler başta olmak üzere ilimizdeki diğer kamu kuruluşlarının il müdürlükleri kooperatifler ve esnaf odaları ile bu anlamda daha sıkı ilişki içerisinde olunarak koordineli çalışılacaktır. Bu sayede ilimizdeki kamu gücü ve imkânları hemşerilerimizin istifade edeceği seviyeye getirilecektir. Bölgemizdeki diğer illerin ticaret ve sanayi odaları ile ortak toplantılar yapılıp ticari işbirliği imkanları aranıp koordinasyon sağlanacaktır. İlerleyen zamanlarda sektörel ortak toplantılar yapılarak ciddi bir güç oluşturulacaktır.  Böylece illerin doğal kaynakları ve ticari imkanları birbirine karşılıklı pazarlanacaktır. Ayrıca odamızın aylık, üç aylık, altı  aylık toplantıları olacaktır. Aylık acil ve önemli durumlar, üç aylık sektörel toplantılar, altı aylık geniş katılımlı genel istişare ve değerlendirme toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılarda yapılan işler ve yürütülen faaliyetlerle ilgili üyelerimiz bilgilendirilecek, daha iyi yönetim önerileri alınacak ayrıca önemli  sorunlarımız görüşülerek çözüm yolları aranacaktır. Elazığ’da başta ticari, ekonomik ve teknik konular olmak üzere sosyal ve kültürel konularda da sempozyumlar ve paneller düzenlenecek, konferanslar verilecektir. dedi

 “BÜYÜK YERLİ VE MİLLİ SANAYİCİLERİN İLİMİZDE YATIRIM YAPMASININ ÖNÜ AÇILACAK”

 1 Nisan sonrasında yapacakları çalışmalarla Elazığ’a çok ciddi yatırımların gelmesini sağlayacaklarını da belirterek,” İlimizde, yeni yatırımların teşvik edilmesi için; öncelikle yan sanayi oluşturacak, taşeronlar, küçük imalatçı ve yeni tüccarlar doğuracak, küresel ölçekte büyük yerli ve milli sanayicilerin ilimizde yatırım yapmasının önü açılacak. Büyük şehirlerde bulunan ancak yatırım için fırsat arayan bu sanayiciler sıklıkla ziyaret edilerek ilimizde toplantılar yapılacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun en güvenli ve yatırım yapılabilir şehri olan ilimiz tanıtılacaktır.” İfadelerini kullandı.

 “KOBİ DANIŞMA MERKEZİ OLUŞTURULACAK”

 Arslan, Küçük ve orta boy işletmelerin çok ciddi bir ihtiyacı olan KOBİ danışma merkezini kuracaklarını ve işletmelerin ihtiyacı olan ara elemanları yetiştireceklerini belirtti. Arslan,” Başında profesyonel yönetici ve uzmanların olacağı, Küçük ve orta boy işletmeler ( KOBİ ) ile esnafların her konuda güncel gelişmeleri takip ederek, belirli konularda bilgilendirileceği, profesyonel olarak hizmet alacağı KOBİ danışma merkezi oluşturulacak. Bu yapının içinde  Üniversite, KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye, Mülki ve İdari Amirlikler ile ilimizdeki kamu kuruluşlarının il Müdürlüğü uzmanları olacaktır. Özellikle endüstriyel sektörümüzün en temel ihtiyaçlarından birisi olan kalifiye ara eleman sıkıntısının çözülmesi için her sektördeki firmalarımızdan stajyer öğrencilerimizin daha fazla istifade etmesi ve iş tecrübeleri ile yetkinliklerin arttırılması sağlanacaktır. Endüstriyel imalat sektörü için kaynakçı, forklift operatörü, endüstriyel tesis mekanik ve elektrik bakım operatörleri ve diğer teknik donanım personelleri ile inşaat sektörü için en temel ve kritik kalifiye eleman ihtiyacı olan alanlarda sertifikalı eğitim kursları düzenlenecektir.”dedi

 “ÜNİVERSİTE MEZUNU GENÇLERİN İSTİHDAM EDİLEMEMESİ BAŞTA ELAZIĞ TSO OLMAK ÜZERE HEPİMİZİN AYIBIDIR”

 Üniversite mezunu gençlerin Elazığ’da iş bulamadığını vurgulayan Arslan Son yıllarda ilimizde özellikle iş bulamadıkları için çoğunluğu üniversite mezunlarının oluşturduğu binlerce işsiz gencimizin asgari ücretle çalışmaya bile razı oldukları için güvenlik elemanı kurslarından güvenlik elemanı sertifikası aldıkları görülmektedir. Bu sertifikayı alan gençlerimizin yalnızca 5’te 1’i güvenlik elemanı olarak çalışabilmektedir. Bu durum, ilimizdeki üniversite mezunu gençlerin endüstriyel ve ticari sektörlerde istihdam edilememesi başta Elazığ TSO olmak üzere hepimizin ayıbıdır. İstihdama ve ekonomik gelişmeye dayalı yeni yatırım projelerimizle bu sorunu büyük ölçüde çözeceğimize inanıyoruz.” İfadelerini kullandı.

Yorumlar

Elazığın Sesi